Alleen in klas

Beste ,
Hier vindt u mijn verwerkte versie van een artikel over hoe men kinderen met beperking probeert te integreren in een gewone school. Daarnaast vindt u een samenvatting van dit artikel in een powerpoint.
Aanvullend heb ik een video toegevoegd waarin een jongen met ADHD zijn verhaal met u deelt.

Synthese
Mijn artikel gaat over kinderen met beperking en / of gedragsproblemen integreren in het onderwijs.
Verschillende landen geven hun visie over hoe zij deze kinderen op hun manier integreren in het regulier onderwijs.
Ieder land gebruikt een bepaalde methode om deze stap voor kinderen mogelijk te maken.
In Duitsland voert men het onderzoek van Mand in. Dit houdt in dat men in 2 steden van Duitsland leerlingen met problemen in het gewoon onderwijs gaan integreren en dat men in 1 stad 6 klassen maakt waar men onderscheid maakt in de verschillende beperkingen. Ieder kind schrijft zo zijn top 3 van zijn beste vrienden op en zo krijgt de leerkracht een beeld van leerlingen met beperkingen. In Nederland namen 406 leerlingen deel aan het regulier onderwijs waarvan 20 leerlingen een beperking hadden.
Ieder kind maakt een top 3 op van zijn beste vrienden. De resultaten worden ingedeeld in 5 categorie├źn.
Het laatste land is Noorwegen. Daar moeten de leerlingen aangeven welk kind een gedragsstoornis heeft en welke leerling een gedragsstoornis heeft. Iedere leerling noteert 5 namen van hun beste vrienden en als twee vrienden dezelfde naam noteren kan er gesproken worden van wederzijdse vriendschap.

Artikel
Hier vindt u mijn origineel artikel.
Raadpleeg artikel

Informatie artikel

In mijn word document heb ik de informatie verwerkt over mijn artikel. Hier vindt u eveneens mijn gezochte bronnen en referenties in terug.

Raadpleeg word document.

Powerpoint
In de volgende powerpoint vindt u informatie over mijn artikel.

Raadpleeg powerpoint.

Grafieken
In het volgende excel document vindt u de grafieken van mijn geraadpleegde bronnen.

Raadpleeg excel document.

Video
Hier vindt u een video waarin een jongen zijn verhaal doet over ADHD.

Hier vindt u mijn oefenboeken.
Oefenboek Powerpoint
Raadpleeg Powerpoint.

Oefenboek Bronnen
Raadpleeg Bronnen.

Oefenboek Bibliotheek
Raadpleeg Bibliotheek.

Oefenboek Refereren
Raadpleeg Refereren.

Oefenboek Exel
Raadpleeg Exel.