Organisaties En Voorzieningen

Dit is een opsomming van organisaties die we in de loop van ons project leren kennen hebben:

Organisaties voor mensen met een verstandelijke handicap

 • AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities): een amerikaanse vereniging zonder winst die mensen helpt met een mentale retardatie.
 • De Vereniging VG netwerken: een vereniging die ouders en kinderen met een verstandelijke handicap verbindt met elkaar.
 • MEE: Mee ondersteunt mensen met allerlei handicaps (zowel lichamelijke als verstandelijk,…)
 • AVG: artsen voor verstandelijke gehandicapten
 • ESSEON: experimentele schaal voor beoordeling van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau
 • Ago: diens voor dagbesteding
 • Abrona: Dienstverlening aan mensen met verstandelijke beperking
 • Driestroom: zorg en begeleiding aan kindern en volwassen met verstandelijke beperking.

Organisaties epilepsie

 • Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
 • Liga tegen Epilepsie
 • Nationaal epilepsie fonds
 • Nederlandse liga tegen epilepsie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
 • Stichting September
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Maastricht
 • Vrije Universiteit medisch centrum Amsterdam

Organisaties en voorzieningen NAH

 • VZW Coma
 • NAH huize Padua
 • De Kangoeroe
 • UCBO
 • SIG
 • VZW Gouverneur Kinsbergen
 • VZW Dienstencentrum Mariaheem - Ter Wilgen
 • Stichting Hersenletselorganisaties Nederland
 • Jeroen Bosch ziekenhuis
 • Zozijn (Nederland)
 • Trappenberg (Nederland)

Organisaties en voorzieningen Duchenne

 • Academisch Ziekenhuis Maastricht
 • American Heart Association
 • Vereniging Spierziekten Nederland
 • Duchenne Parents Project
 • Stichting Vrienden van de VSN
 • ISNO Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek
 • Aladin
 • Prinses Beatrix Fonds

organisaties en voorzieningen lichamelijke beperking

 • Ango: algemeen nederlandse gehandicapten organisatie
 • mcg: meervoudig complex gehandicapt
 • me/cvs vereniging
 • Pierre Robin
 • KVG: katholieke vereniging voor gehandicapten
 • VLG: vereniging voor lichamelijk gehandicapten
 • Reumacentrum Genk

Organisaties voor personen met leer - en gedragsstoornissen

 • Balans
 • Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen.
 • Landelijke vereniging Balans
 • Landelijke vereniging Impuls
 • Netwerk ADHD bij volwassenen
 • Stichting "GAAF!"
 • Stichting "Een ADHD kind is ook een kind"
 • Vereniging voor ouders van een ADHD kind
 • Stichting ADHD volwassenen
 • ADHD stichting
 • Centrum zitstil