Mytyl- en Tyltylschool

Hallo,
Hieronder heb ik mijn artikel, de synthese en een powerpoint ervan geplaatst.
Het artikel gaat over de Myltyl- en Tyltylscholen.

Artikel
Gedragsproblemen en emotionele problemen bij kinderen in het Mytyl- en Tyltylonderwijs¨
Raadpleeg artikel

synthese

Onderzocht is het voorkomen van gedragsproblematiek bij kinderen van de Mytyl- en Tyltylschool Amsterdam, scholen voor respectievelijk lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. Ouders/verzorgers en leerkrachten rapporteren bij deze kinderen significant meer gedragsproblemen en emotionele problemen dan bij kinderen uit de normale populatie. Van de leerlingen van beide scholen heeft 20 tot 25 procent gedragsproblemen en emotionele problemen die in de klinische range van de CBCL/TRF vallen. Gemiddeld genomen zijn de gesignaleerde gedragsproblemen niet zo ernstig dat behandeling nodig is, maar wel dusdanig dat preventieve hulp is aan te bevelen.

powerpoint
Raadpleeg powerpoint

Video
Helga Stevens is de eerste dove persoon die in ons land advocaat werd. Als Vlaams parlementslid richt ze zich op verschillende domeinen, maar steeds met personen met een handicap in het achterhoofd. Hoe denkt zij over tewerkstelling en onderwijs? Kom het te weten in deze reportage!