Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Guy Lorent schreef het artikel "Gedragsgevolgen van een NAH in een therapeutische context".

Artikel
Raadpleeg artikel

Synthese
Het is moeilijk om richtlijnen te geven over hoe je moet omgaan met personen met NAH maar Guy Lorent probeert dit toch te schetsen. Eerst en vooral is elk letsel anders en reageert iedere persoon er anders op. Maar we hebben gedragspatronen die ongeveer gelijk lopen bij iedereen. Het moeilijkste is dat bij de personen met NAH elementen wegvallen bij het gedrag en de communicatie. Een zin, de taal, gevoelens bij anderen herkennen,… is kunnen ze niet herkennen en dit moet terug aangeleerd worden. Als hulpverlener moet je de persoon begrijpen in zijn doen en denken, wat niet evident is. Hij moet het gedrag van de persoon bijsturen en aandacht hebben voor de persoon zelf. Als hulpverlener moet je ook zorgen voor een sobere omgeving omdat personen met NAH vaak lijden aan aandachtsstoornissen en impulscontrolestoornissen.

Powerpoint
Raadpleeg powerpoint

Video
Dit filmpje is van een radioprogramma op radio 1 "De Praktijk". Karin de Wild vertelt haar persoonlijke verhaal. (21 september 2009)