Communicatiestoornissen na een hersentauma

Beste,
Hieronder is mijn verwerkte versie van het artikel "Communicatiestoornissen Na Een Hersentrauma" uit het tijdschrift "Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie" terug te vinden. Het artikel werd geschreven door Prof. dr. J. van Borsel, neurolinguïst aan de universiteit van Gent.

Synthese
Het artikel is opgebouwd uit:
- een inleiding
- een omschrijving van de types en oorzaken van een hersentrauma
- hersentraumapatiënten als specifieke populatie
- communicatiestoornissen bij herenstraumapatiënten
- conclusie

Men vertrekt uit 3 types van communicatiestoornissen: afasie, dysartrie en apraxie. Daarna wordt het verschil besproken tussen een hersentrauma, niet-aangeboren hersenletsel en andere hersenaandoeningen.
Als volgt wordt de specifieke populatie besproken die een zeer heterogene groep bevat, maar toch duidelijke verschillen waarneembaar zijn.
Bij de communicatiestoornissen van hersentraumapatiënten zijn enkele typische zaken te merken die in de powerpoint bespreken worden.
In de communicatiestoornissen kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen taal en spraak. Tenslotte wordt er op het einde van het artikel een conclusie gevormd.

Originele artikel
Raadpleeg originele artikel.

Informatie over het artikel
Raadpleeg informatie over het artikel.

Powerpoint
Raadpleeg powerpoint (versie 2010, bevat overgangen die in 93-2003 niet te zien zijn).

Raadpleeg powerpoint (versie 93-2003).

Video
In dit filmpje ziet u de werking van de hersenen.

Werkdocument
Raadpleeg word-document.
Raadpleeg excel-document.