hechting bij kinderen met een autistische stoornis en een verstandelijke handicap

Beste ,
hier vindt u mijn verwerkte versie van mijn artikel: Hechting bij kinderen met een autistische stoornis en een verstandelijke handicap. U vind ook een powerpoint over dit artikel.
Ik heb ook nog een filmpje toegevoegd van een toneelvereniging die werkt met mensen met een verstandelijke beperking.

synthese
uit recent onderzoek blijkt dat kinderen met een autistische stoornis wel degelijk hechtingsrelaties kunnen vormen met hun verzorgers, ondanks hun duidelijk afwijkende soicale gedrag. Minder duidelijk is of de kwaliteit van de hechting van deze kinderen vergelijkbaar is met die van normaal begaafde, zich normaal ontwikkelende kinderen. Om meer te begrijpen van de aard en de kwaliteit van de hechting bij kinderen met een autistische stoornis en een verstandelijke handicap deed de opleiding Pedagogiek van de Universiteit van Utrecht onderzoek op dit gebied. Het onderzoek laat zien dat kinderen met een autistische stoornis en een verstandelijke beperking door de ouders vaker als onveilig gehecht worden beschreven dan normaal begaafde kinderen, maar dat deze verschillen heel goed te verklaren zijn door gedesorganiseerd hechtingspatroon laten zien, ook als we hun typische sociale en emotionele gedragskenmerken en hun ontwikkelingsachterstand in ogenschouw nemen.

Informatie artikel
Raadpleeg informatie

Powerpoint
Raadpleeg powerpoint

Video