Bronnen

Bronnen Verstandelijke beperking
Gennep, ATG (2000). Emancipatie van de zwaksten in de samenleving. Geraadpleegd op 3 januari.
http://books.google.be/books?id=SidJK5VSgrIC&dq=gennep+ATG++verstandelijke+handicap&hl=nl&ei=96QhTfr4CMGfOsKe4fkI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CD8Q6AEwBQ

Belga,. (2010, 25 december). Steeds meer landbouwers vangen zorgbehoevende op. Het laatste nieuws.

Belga,. (2010, 7 december). ‘En toe kwam Linde’ leert leerlingen over verstandelijke handicap. Het laatste nieuws.

Henderix, P. (2010, 18 december). ‘Zestig uur paraat voor music for life. Het nieuwsblad
Diggelen, B.J. & Feltze M.J.A. (2009). Angst bij mensen met een verstandelijke beperking: een biopysosociaal persepectief. NTZ, 1, 41-62

Bruere, S. & Hoekman,P. (2009).Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in buurthuizen. NTZ, 4, 250-259

Sinnema, G. & Elich, M. (2010). Chronische ziekte en lichamelijke handicap. Reeks kinderen en adolescenten. Problemen en risicosituaties(pp. 75-95)

Blanckaert, E. (2009). Kwaliteit van leven: Meten bij mensen met een matig tot diep verstandelijke handicap. (ongepubliceerd)eindwerk bachelor in de toegepaste psychologie. Katho Ipsoc, Kortrijk.

Marjeon, A. (2008). Jongeren met een mentale handicap anders bekeken: een aangepaste begeleiding volgens het model van Anton Dosen. (ongepubliceerd) eindwerk bachelor in de toegepaste pyschologie. Katho Ipsoc, Kortrijk.

Denolf, A. (2010). Verstandelijke ontwikkelingsdifuncties 2. Brugge: KHBO

Kerr, D. (2010). Verstandelijke beperking en dementie : effectieve interventies. Antwerpen: Garant

Clijsen, M. & Garenfeld, W. (2009). Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Balkom, H. (2009). Communicatie op eigen wijze: theorie en praktijk in de zorg, het onderwijs en de ondersteuning voor mensen met een auditief-communicatieve en verstandelijke beperking. Leuven: Acco

Vonk, J. & Hosmar, A. (2009). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking: een denk en handelingskader voor de praktijk. Leuven: Acco

Vugts-De Groot, B. (2009). Werken met ontwikkelingsleeftijden: afstemmen op mensen met een verstandelijek beperking. Baarn: Nelissen.

De bode, C. & Bom, H. (2008). Gewoon leven met ongewone handicaps: effectief begeleiden van mensen met een verstandelijke handicap met B2-methodiek. Baarn: Nelissen

Dosen, A. (2008). Pyschische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap: integratieve benadering bij kinderen en volwassen. Assen: Van Gorcum.

Bronnen NAH

Beeckmans, K. & Michiels, K. (2005). Leven met een hoofdprobleem. Appeldoorn : Garant.

Deelman, B. (2004). Klinische Neuropsychologie. Amsterdam: Boom uitgevers.

De Wild, K. (2009). Radio1 over NAH – Niet aangeboren hersenletsel. Geraadpleegd op 1 december,
op http://www.youtube.com/watch?v=kiSNFfB9r6E.

Lafosse, C. (2007). 101 vragen over hersenletsel. Leuven : Lannoo.

Ledoux, J. (1998). The Emotional Brain. London : Orion Books Ltd.

Lorent, G. (2009). Gedragsgevolgen van een NAH in een therapeutische context. (PDF – document).Geraadpleegd op 15 november 2010, op http://www.lorent.org/downloads/artikel%20Lorent%200904.pdf

Prigatano, G.P. (1999). Principles of neuropsychological Rehabilitation. New York : Oxford University
Press.

UCBO (2010). Wat is NAH. Geraadpleegd op 24 november 2010, op
http://www.ucbo.be/doelgroep/nah.html.

Bronnen Duchenne-spierdystrofie

Bushby, K., Muntoni., F, Bourke, JP. (2003). 107th ENMC international workshop: the management of cardiac involvement in muscular dystrophy and myotonic dystrophy. 7th-9th Neuromuscul Disord.13, 166-72.

Dunnen, J.T., Visser, M., Bakker, E. (2002). Van gen naar ziekte; het dystrofinegen bij Duchenne- en Becker-spierdystrofie. Ned Tijdschr Geneeskd. 46, 364-7.

Duchenne Muscular dystrophy. Emery A, Muntoni F. Oxford University Press 2003.

Hoogerwaard, E.M., Ginjaar, I., Wilde, A.A.M., Leschot, N.J., Voogt, W.G., Visser, M. (2002). Het hartzeer van een spierdystrofie. Ned Tijdschr Geneeskd. 144, 2181-4.

Jennekens, F.G.I., Visser, M., Wintzen, A.R., Wokke, J.H.J. (1996). Vooralsnog ziekte van Duchenne niet behandelen met prednison. Ned Tijdschr Geneeskd.140, 1109-11.

Muntoni, F., Torelli, S., Ferlini, A. (2003). Dystrophin and mutations: one gene, several proteins, multiple phenotypes. Lancet Neurol. 2, 731-40.

Wallgren-Pettersson, C., Bushby, K., Mellies, U., Simonds, A. (2004) 117th ENMC workshop: ventilatory support in congenital neuromuscular disorders, congenital myopathies, congenital muscular dystrophies, congenital myotonic dystrophy and SMA (II). Neuromuscul Disord. 14, 56-69.

Bronnen Mentale beperking

Bakermans-Kranenburg, M.J., IJzendoorn, M.H. van & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-analyses of sensitivity and attachment interaction in early childhood. Psychological Bulletin, 129, 195-215.

Bokhorst, C.L., Bakermans-Kranenburg, M.J., Fearon, R.M.P., IJzendoorn, M.H. van, Fogany, P. & Schuengel, C. (2003). The importance of shared environment in mother-infant attachment security: A behavioural genetic study. Child Development, 74, 6, 1769-1782.

Crittenden, P.M. (1999). Danger and development: The organisation of self-protective strategies. In: J.I. Vondra & D. Barnett (red.), Atypical attachment in infancy and early childhood among children at developmental risk. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64 (3, serial no. 258) (pp. 145-171).

Dissanyake, C. & Sigman, M. (2001). Attachment and emotional responsiveness in children with autism. In: L.M. Glidden (red.), International Review of Research in Mental Retardation, 23, (pp. 239-266). San Diego: Academic Press.

Ganiban, J., Barnett, D. & Cicchetti, D. (2000). Negative reactivity and attachment: Down syndrome's contribution to the attachment-temperament debate. Development and Psychopathology, 12, 1-21.

Janssen, C.G.C., Schuengel, C. & Stolk, J. (2002). Understanding challenging behaviour in people with severe and profound intellectual disability: a stressattachment model. Journal of Intellectual Disability Research, 46, 6, 445-453.

Main, M. & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In: M. Greenberg, D. Cicchetti & E.M. Cummings (red.), Attachment in the preschool years: Theory, research and intervention (pp. 121-160). Chicago: University of Chicago Press.

Main, M. & Hesse, E. (1990). Parents’ unresolved traumatic experiences are related to infant disorganised attachment status: Is frightened and/or frightening parental behaviour the linking mechanism? In: M. Greenberg, D. Cicchetti & E.M. Cummings (red.), Attachment in the preschool years: Theory, research and intervention (pp. 161-182). Chicago: University of Chicago Press.

Rogers, S.J., Ozonoff, S. & Maslin-Cole, C. (1991). A comparative study of attachment behavior in young children with autism or other psychiatric disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 483-488.

Willemsen-Swinkel, S.H.N., Bakermans-Kranenburg, M.J., Buitelaar, J.K., IJzendoorn, M.H. van & Engeland, H. van (2000). Insecure and disorganised attachment in children with a pervasive developmental disorder: Relationship with social interaction and heart rate. Journal of Child Psychology, and Psychiatry, 41, 6, 759-767.

Wijnroks, L., Vliet, P. van, Laar, E. van & Vries, M. de (2000). Vragenlijsten autismeonderzoek. Intern rapport. Universiteit Utrecht.

Bronnen epilepsie

Beeldman-Brinkman, C.C.C. Brinkhorst, G., de Jong-van der Wal, M.A., van Hemert-van der Poel, J.C. (2009). Verpleegkundig Vademecum: Epilepsie bij kinderen. 25, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bouma, P.A.D., de Haan G.-J., Rentmeester, TH.W., ten Houten, R. (2008). Dilemma’s in de epilepsie (De oudere patiënt). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Carpay, J.A., Cees A. & van Donselaar, H. (2009). Stand van zaken: epilepsie van aanval tot zorg. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 153, 1179-1183.

Carpay, J.A., de Wolf, N., van Parys, J.A.P. (2005). Epilepsie op latere leeftijd. (Ongepubliceerd) brochure. Nationaal Epilepsie fonds, Houten.

de Haan, G.J. (2006). Epilepsie en medicijnen. (Ongepubliceerd) brochure. Nationaal Epilepsie Fonds, Houten.

De Jonghe, P. , Smets, K. ( 2009). Leven met epilepsie. Magazu, 77, 21-24.

Nationaal Epilepsie Fonds (s.d.). Epilepsie in het kort. (Ongepubliceerd) brochure. Nationaal Epilepsie Fonds, Houten.

Nationaal Epilepsie Fonds (s.d.b) Medicamenteuze behandeling. Geraadpleegd op 27 november 2010. Op http://www.epilepsie.nl/diagnose/medicijn

Neurochirurgisch Centrum Zwolle (2004). Epilepsie: behandeling. Geraadpleegd op 27 november 2010, op http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/EPI_epilepsie.html

van Hemert-van der Poel, J.C., Vermeire, M. (2008). Nurse-practitioner epilepsie verpleegkundig vademecum. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (2000). Epilepsie bij kinderwens en zwangerschap. Geraadpleegd op 27 november 2010, op http://www.erfelijkheid.nl/zwangerschap/epilepsie.php#1

Vlaamse liga tegen epilepsie vzw (2003). Epilepsie, een gids voor allen. (Ongepubliceerd) brochure. Vlaamse liga tegen epilepsie vzw, Brussel.

Vlaamse liga tegen epilepsie vzw (z.d.). Ik heb epilepsie, wat is dat?. (Ongepubliceerd) brochure. Vlaamse liga tegen epilepsie vzw, Brussel.

Wegwijs in het Belgische verkeersreglement . (2010). Nieuwe rijbewijsnormen voor gezichtsvermogen, diabetes en epilepsie. Geraadpleegd op 24 november 2010, op http://www.wegcode.be/actueel/recente-wijzigingen/1613-nieuwe-medische-normen

Bronnen ADHD

De Vos, C. (2000). ADHD. Het hyperactieve kind. Houten : Van Holkema & Warendorf

Van der Ploeg, J.D ( 2007).Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico’s. Rotterdam : lemniscaat

Bollaert , M. & Derudder , M. ( 2004).Tieners zit stil! Op school. Omgaan met ADHD. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt : Lannoo

Gunning, M.B . (2000). Behandelingsstrategieën bij kinderen en jeugdigen met ADHD. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

Russel A. Barkley & Christine M. Benton. ( 2000). Druktemakers. In acht stappen naar beter gedrag van uw kind met ADHD. SZ Lisse: Swets & Zeitlinger

Westerveld, H.J. (2000). Kinderen en adolescenten met ontwikkelingsstoornissen. Maarssen : Elsevier gezondheidszorg

Temmink, A.H. & Merkelbach L.C.H.M. (2000). Kinderen met leer- en gedragsstoornissen. Raamsdonksveer: Vèrse Hoeven

Timmerman, K. (2001). Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Leuven: acco

Michiels, A., (2010). O nee, mijn man heeft ADHD. Nina, 177, (20-21)

Persgroep Publishing,(2010). Discipline beter dan pillen bij kinderen met ADHD. Geraadpleegd op 16 november 2010, op
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-gezond/article/detail/446963/2008/10/10/Discipline-beter-dan-pillen-bij-kinderen-met-ADHD.dhtml

Persgroep Publishing, (2010). Dopaminetekort veroorzaakt ADHD. Geraadpleegd op 16 november 2010, op : http://www.hln.be/hln/nl/38/Je-Kinderen/article/detail/992448/2009/09/12/Dopaminetekort-veroorzaakt-ADHD.dhtml

Dorelijers, (2007) gedragsstoornissen. Geraadpleegd op 14 november 2010, op http://www.jeugdcriminaliteit.com/index_bestanden/Gedragsstoornissen.htm

Wikipedia.ort, 2010. Gedragsstoornis. Geraadpleegd op 14 november 2010. op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragsstoornis

wikipedia.org,(2010). ADHD. Geraadpleegd op 15 november 2010. op
http://nl.wikipedia.org/wiki/ADHD#Oorzaken_van_ADHD

Google, afbeeldingen, (2010) EEG. Geraadpleegd op 15 november 2010. op
http://images.google.com/images?hl=nl&tbs=isch%3A1&sa=1&q=EEG+onderzoek&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai

Google, afbeeldingen, (2010) CT-scan. Geraadpleegd op 15 november 2010. op
http://www.gfcnieuws.com/wp-content/uploads/2010/11/ct-scan.jpg

Pijl, S.J, Koster,M (2009). De sociale positie van leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen in het onderwijs. In A. Minnaert , H.L. Spelberg & H. Amsing (reds.), Het pedagogisch quotiënt (p. 283-299) . Houten : Bohn Stafleu Van Lochum

Krols, N., (2008) . ADHD wordt een levensstijl. Weliswaar, 84, (34-35-36)

Bronnen fysieke beperking

Barakat, L.P. & Linney, J.A. (1992). Children with physical handicaps and their mothers: the interrelation of social support, maternal adjustment, and child adjustment. Journal of Pediatric Psychology, 17, 725-739.

Brink, L.T. ten & Veerman, J.W. (1997). Experimentele klinische normen voor de CBCL. Interne publikatie. Duivendrecht: Paedologisch Instituut, Afdeling Evaluatief-Epidemiologisch onderzoek.

Kindlon, D., Sollee, N. & Yando, R. (1988). Specificity of behavior problems among children with neurological dysfunctions. Journal of Pediatric Psychology, 13, 39-48.

Patterson, J. & Blum, R.W. (1996). Risk and resilience among children and youth with disabilities. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 7, 692-698.

Rogers, S.J. (1991). Observation of emotional functioning in young handicapped children. Child: care, health and development, 17, 303-312.

Tyc, V.L. (1992). Psychosocial adaptation of children and adolescents with limb deficiencies: a review. Clinical Psychology Review, 12, 275-291.

Varni, J.W. & Setoguchi, Y. (1992). Screening for behavioral and emotional problems in children and adolescents with congenital or acquired limb deficiencies. American Journal of Diseases of Children, 146, 103-107.

Verhulst, F.C. & Koot, J.M. (1992). Voorlopige normen voor CBCL, TRF en YSR. Interne publikatie. Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Verhulst, F.C., Ende, J. van der & Koot, H.M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Verhulst, F.C., Ende, J. van der & Koot, H.M. (1997). Handleiding voor de Teacher's Report Form (TRF). Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Winkelman, M. & Shapiro, J. (1994). Psychosocial adaptation of orthopedically disabled Mexican children and their siblings. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 6, 55-71.

Bronnen ervaringsordeningen

Timmers-Huigens, D. (2001). Meer dan luisteren ( ervaringsordening en het empathisch moment van communicatie). 2001. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Blokhuis & Kooten, A.&N.(2003) Je luistert wel, maar je hoort me niet (over communicatie met mensen met een verstandelijke beperking).2003. Utrecht: Uitgeverij Agiel.

Vyncke, M. (2008-2009). Orthopedagogiek. (ongepubliceerde) cursus. Stella-Marisinstituut, Kortrijk.

Mol, J. (2010). Johnny de Mol volgt mensen met een verstandelijke beperking in Down met Johnny. Geraadpleegd op 15 november 2010, op http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.veronicatv.nl/upload/98c965b1-68f0-455d-9c9a-14ab306e85a3_down-met-johnny-groepsfoto.jpg&imgrefurl=http://www.veronicatv.nl/web/show/id%3D353102/langid%3D43&usg=__8D_xDXihMtjvB_eguLced9FmxM8=&h=250&w=605&sz=48&hl=nl&start=0&zoom=1&tbnid=ds2BCMbi-mXKQM:&tbnh=79&tbnw=191&prev=/images%3Fq%3Dmensen%2Bmet%2Bverstandelijke%2Bbeperking%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADSA_nlBE402%26biw%3D1345%26bih%3D595%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=406&ei=UvLgTIr-GMKeOs3TtIkP&oei=JPLgTIqvKo_sOYzckMwO&esq=3&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=94&ty=57

Elders&schoorlemmer, C.&J. De theorie van Timmers-Huigens. Geraadpleegd op 16 november 2010,op http://spagaat.weblog.nl/spagaat/files/de_theorie_van_timmers_huigens.doc%20timmers%20huigens

Sijnke, J.(2007). Effectief afstemmen met de ervaringsordening. AS (maandblad voor de activiteitensector), nr.3/maart 2007, z.p.

Bronnen "Communicatiestoornissen na een hersentrauma"
Admiraal, L., Visser, H., Wilken, J., Witteveen, E. (2010). Communicatie bij hersenletsel:
begrijpen we elkaar. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Basso, A., & Scarpa, M.T. (1990). Traumatic aphasia in children and adults: A comparison of clinical features and evolution. Cortex, 26, 502-14.

Bouman, K. (2010, 23 oktober). Elke minuut telt bij een hartstilstand. Nina (Het Laatste Nieuws), p.44.

Cano, S. J., Hobart, J.C., Hsu, T., Hurt, S.W., Moline, M.L., Posner, H.B., et al. (2010). The ADAS-cog in Alzheimer’s disease clinical trials: psychometric evaluation of the sum and its Parts. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 81, 1383-1368.

Coelho, C.A. (1999). Discourse analysis in traumatic brain injury. In S. McDonald, L. Togher & C. Code (eds). Communication disorders following traumatic brain injury (pp. 55-79). Hove: Psychology Press.

Crary, M.A., Groher, M.E. (2003). Introduction to adult swallowing disorders. Philadelphia:
Butterwordth-Heinemann

Dalemans, R. J. P. (2010). Stroke survivors with aphasia and their social participation. (Ongepubliceerd) Eindwerk Licentiaat in de logopedie en audiologie. Universitaire Pers Maastricht, Maastricht

Darley, F.L. (1982). Aphasia. Philiadelphia: W.B. Saunders

Decker, S., De Keyser, E. (2007). Afasie na CVA. (Ongepubliceerd) eindwerk. KaHP Sint-Lieven, Aalst.

De Rijdt, C. (2007). Werken met visualisaties. Antwerpen: Garant.

Devisch, M. (1991). Communicatie met afasiepatiënten: een verruimende visie op de logopedische begeleiding. (Ongepubliceerd) eindwerk Licentiaat in de Logopedie. KULeuven Logopedie., Leuven.

de Vries, R., Kalf, H. (2010). Communicatie. In Hoff, H., Kuks, J., Rood, B., van Hemert-van der Poel, H., van Keeken, P., Wester, M. (reds.), Zorg rondom neurologie (pp. 165-181).GA Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Env. (2010, 27 oktober). Werkgroep Hersentumoren ijvert voor aangepaste woonvormen. Het Nieuwsblad, p.66.

Graber, J.J., Kaufmann, H., Kolodny, E.H., Sathe, S., Sherman, F.T. (2010). Vitamin B12-responsive severe Leukoencephalopathy and autonomic dysfunction in a patient with “normal” serum B12 levels. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 81, 1369-1371.

Groher, M.E., & Ochipa, C. (1992). The standardized communication assessment of individuals with traumatic brain injury. Seminars in Speech and Language, 13, 252-63.

Heilman, K. M. (2005). Creativity and the brain. New York: Psychology Press
Heilman, K.M., Safran, A., Geschwind, N. (1971). Closed head trauma and aphasia. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 34, 265-9.

(2010, 3 juni). “Iedere dag lever ik een gevecht tegen mezelf”. Het Belang van Limburg, p.60.

Kaerts, S. (2009). Een criterialijst voor de keuze van een geschikt technisch Ondersteund Communicatiehulpmiddel bij personen met afasie. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Logopedie. LESSIUS Psychologie-Logopedie, Antwerpen.

Lievens, N. (2004). Spreken is zilver, elkaar begrijpen is goud… (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Orthopedagogie. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Loncke, F., Nijs, M., Smet,L. (1998). SMOG: Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Leuven: Garant.

Luria, A.R. (1970). Traumatic aphasia. The Hague: Mouton.

Mateer, C., Sohlberg, M. (2001). Cognitive rehabilitation: an integratvie neuropsyhological approach. Geraadpleegd op 24 december 2010, op
http://books.google.be/books?id=ddeYbfy5Ue8C&printsec=frontcover&dq=McKay+Moore+Sohlberg&source=bl&ots=kw5oGpWXhu&sig=fTHTFZeDNXBQMnuMAimvOVZRZdM&hl=nl&ei=AHEQTcOYHY20hAf4oZi3Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

Richardson, J.T.E. (1990). Clinical and neuropsychological aspects of closed head injury. London/New York: Taylor & Francis.

Rtl. (2009, 17 september). 'Ze noemen mij soms ons rolkarreke'. Het Nieuwsblad, p.60.

Sarno, M.T., Buonaguro, A., Levita, E. (1986). Characteristics of verbal impairment in closed head-injured patients. Archives of Physical Medecine Rehabilitation, 67, 400-5.

Sohlberg, M.M., & Mateer, C.A. (1989). Introduction to cognitive rehabilitation theory and practice. New York: Guilford Press.

Thomsen, I.V. (1984). Late outcome of severe blunt head injury: A ten to fifteen year second follow-up. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 47, 260-8.

van Balkom, H., Welle Donker, M. (1994). Kiezen voor communicatie. Nijkerk: Intro.

van Balkom, H., Welle Donker, M. (1995). Grafische symbolen in ondersteunde communicatie. Baarn: Intro

Van Hamme, F. (2005, 20 oktober). Stotteraars onder de scanner. De Tijd, p.14.